Administrativní budova v Dobřichovicích

Administrativní budova v Dobřichovicích

Průmyslový areál situovaný na kraji obce Dobřichovice se nachází v klidné zástavbě. Dnes je využíván výhradně majitelem k podnikatelské činnosti, kterou je mezinárodní autodoprava. Zadáním studie byla rekonstrukce stávající budovy, která se nachází v centru areálu a vytvořit tím nové administrativní prostory.

Architekt: Jana Šimánková, Pavel Zezula
Tým: Vít Černý, Radka Bartošová
Fotograf: Michal Červený
Stav projektu: realizace 2016/2017

Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.

Na každém náměstí je dobré vědět, jako cestou se máte vydat. I proto při vstupu do budovy, první na co narazíte, je rozcestník.

Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.

Studna uvnitř dipozice zůstala studnou a ještě dostala patřičné opláštění a vybavení.

Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.

Ze starého nové.

Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.

vizualizace projektu

Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.
Administrativní budova v Dobřichovicích - Mio architects s.r.o.

Exteriér

Při návrhu budovy jsme vycházeli z inspirací v historických průmyslových areálech a použití cihlových fasád a plechových střech. Objektem administrativy je jednoduchá jednopodlažní budova, u které jsme využili princip pravidelného rastru okenních otvorů. Jedním z výraznějších prvků na fasádě je orámování hlavního vstupu, které je navrženo v černé barvě, která ideálně doplňuje fasádu z cihel. Ta je vytvořena z plných cihel jako přizdívka. Tuto variantu jsme zvolili kvůli zakrytí stávající nosné konstrukce, která je dnes viditelná na fasádě.  

Interiér

Principem návrhu budovy bylo využít jednoduchost na fasádě a o to více vytvořit rozmanitý interiér, což nám umožnila i otevřená dispozice budovy. Hlavním konceptem byl návrh interiérové ulice, která vzniká na základě „hry“ s hmotami kanceláří a ostatních vnitřních prostorů. Dalším zajímavým prvkem byla existence vnitřní plně funkční studny. Kolem té jsme vytvořili náměstí, které je hlavním prostorem celé dispozice. Z náměstí nám rozcestníku ukazuje směry k jednotlivým místnostem a ulehčuje tak orientaci po budově. Přímost hlavní chodby je narušena posunem hmot jednotlivých prostorů, které mají připomínat rozdílné fasády domů v ulici. Interiér je doplněn o dekorace, které podpoří hlavní myšlenku vnitřní silnice, která je také úzce spjata s hlavní náplní společnosti, jež zde bude mít své nové sídlo.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English