Hadí stezka Fryčovická

Hadí stezka Fryčovická

Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní školy Fryčovická a jejího sportovního areálu. Tímto vymezením vzniká zajímavý severo-jižně orientované trojúhelníkové území. Výraznou roli zde také hraje terén, který na délce přibližně 250m klesá o 6 metrů. Ve střední části je výrazný terénní zlom. Celé území je nesystematicky osázeno dnes už vzrostlými stromy, které ale působí neupraveně a celkovému vzhledu na hodnotě moc nepřidávají. Velkým nedostatkem je úplná absence městského mobiliáře.

Architekt: Jana Šimánková, Pavel Zezula
Stav projektu: vydané stavební povolení a čekáme na dotace

Hadí stezka Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Hadí stezka Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Hadí stezka Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Hadí stezka Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Hadí stezka Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Hadí stezka Fryčovická - Mio architects s.r.o.

Prvním bodem v cestě za oživením veřejného parteru školy je renovace stávajících povrchů a dodání funkčních prvků do prostoru parku. Hlavním motivem je vytvoření 2 cest. První z nich tzv. „rychlá cesta“ vzniká na základě stávajícího chodní- ku. Tato cesta má funkci jak zcela účelovou, tak má být prvním prvkem na který člověk narazí, když prochází okolo území. Chodník je odlišen svým povrchem (výrazná cihlová dlažba), tak aby přilákal pozornost, v obrovských šedivých plochách sídliště. Druhou cestou je tzv. „hadí stezka“. Ta se vlní územím a překonává i výrazné terénní nerovnosti. Tato stezka je myšlena jako procházková a všechny aktivity navržené v území se na ní navlékají jako korálky.

Do území je nutné dodat možnost veřejných aktivit a využití veřejného prostoru. Na základě průzkumu mezi obyvateli jsme zjistili, co jim opravdu schází. Hlavním problémem je nedostatek možného posezení v parku, dětská hřiště a městský mobiliář jako např. odpadkové koše. V prostoru jsme vymezili silná místa z hlediska možných umístění prvků. V jižní části je situováno „náměstí“, to je na osluněném místě a zároveň před vstupem do sportovního areálu, který je využívaným prvkem. Také je zde nástup na „hadí stezku“, ke které jsou přidruženy další funkce. Pod terénním zlomem se nachází dětské hřiště, na severní části u základní školy je posezení a u vstupu do území se nachází tyčové bludiště pro všechny věkové kategorie. Podél celé cesty vede červený had, který je výrazným prvkem a přináší do prostoru život a barvu. Hada je možné využít jako lavičku, prolézačku či skluzavku.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English