Letňanské Lentilky

Letňanské Lentilky

Projekt Letňanské lentilky je ideovou studií oživení veřejných ploch v části území Letňan. V návrhu jsme vyšli z terénních průzkumů, a to jak rozhovorů s obyvateli Letňan, tak vlastního zhodnocení současného stavu. Hlavní původce problémů sídliště jsme identifikovali jako tři související fenomény. Je to absence veřejného prostoru, bariéry v území a nekoncepční uspořádání parkování. Toto vše v kombinaci s jednotvárností architektury panelových domů vytváří atmosféru rezignace, anonymity, nezájmu.

Architekt: Jana Fischerová, Martin Chlanda
Tým: Jana Šimánková, Marek Šinágl
Stav projektu: probíhá realizace

Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.

Letecký pohled na celé nově navrhované území sídliště Avia.

Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.

Návrh nového parkování, které bylo velkým problémem v celém území. Parkoviště jsou navržena v zeleni, a tím se potlačí jejich jinak problematické začlenění do prostoru.

Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.
Letňanské Lentilky - Mio architects s.r.o.

1) Kvalita veřejného prostoru je přímo úměrná kvalitě života, nezájem o veřejný prostor vytváří začarovaný kruh, který vede k neprospěchu společnosti.

Hovoříme-li o městě, hovoříme v podstatě o veřejném prostoru. Musíme si uvědomit, že veškeré negativní vnímání sídliště má původ právě v neřešení veřejného prostoru. Jinak řečeno: to co dělá sídliště sídlištěm, nejsou panelové domy, ale absence veřejného prostoru. V lidech je potřeba vzbudit zájem o veřejný prostor, rozšířit život za hranice jejich obývacích pokojů. Toho lze dosáhnout pouze tím, že jim nabídneme kvalitní veřejný prostor, takový kde se budou cítit bezpečně, budou zde moci trávit volný čas, bude jim dávat nějaké podněty, budou si ho vážit. To povede k větší zodpovědnosti k veřejnému prostoru, tedy k tomu, co se kolem nás děje. Koncept řešení veřejného prostoru byl inspirován Lentilkami, které pro nás symbolizují hravost, barevnost, zábavu, dobrodružství, aktivitu a jsou jasně identifikovatelné. Tedy představují přesně to, co současné Letňany postrádají. Chceme, aby se Letňanské Lentilky staly iniciačním bodem pro rozvoj života ve veřejném prostoru.

2) Bariéry tu jsou od toho, aby se bouraly
Za bariéry považujeme vše, co znemožňuje průchod územím, ať už to je parkoviště, průjezdná komunikace, nesmyslně nevržená cesta, křoví, odpadky, nebo psí hovínko. Vnitrobloky by měly zůstat od takových záležitostí oproštěny, očištěny. Měly by být prostorem pro lidi. Uvědomme si, že právě na sídlištích, kde žije na jednom místě obrovská koncentrace lidí, toto platí dvojnásob.

3) Město je pro lidi, ne pro auta !
Jsme přesvědčeni, že parkování uvnitř vnitrobloků je velkým zlem, proto navrhujeme přemístit zaparkovaná auta do obvodových komunikací. Celková bilance našich úprav je +140 míst. Věříme, že jsme se dostali na maximální možnou hranici, kde uspokojíme požadavek na intenzivní parkování, a zároveň uchováme hodnotný prostor pro lidi.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English