Mateřská školka Poděbrady

Mateřská školka Poděbrady

Zadáním bylo navrhnout nový vzhled mateřské školy. Nutné bylo respektovat půdorysné uspořádání, které vychází ze současného stavu. Hlavní změnou v hmotě je navržení propojovacího „krčku“ a tím zvětšení kapacity mateřské školy.

Architekt: Jana Šimánková, Pavel Zezula
Stav projektu: architektonická studie

Mateřská školka Poděbrady - Mio architects s.r.o.
Mateřská školka Poděbrady - Mio architects s.r.o.
Mateřská školka Poděbrady - Mio architects s.r.o.

Budova je navržena z modulového systému, který je definovaný rozměry cca 6 x 3 x 3 m. Hlavní myšlenkou návrhu, je ozvláštnit jinak fádní fasády, a to předsazenou konstrukcí. Ta je navržena jako dřevěná lakovaná konstrukce z latí 50 x 50 mm. Konstrukce má nepravidelný tvar, rozehrává budovu v úrovni střechy a tím „polidšťuje“ striktně hranatou stavbu z modulů. Fasáda také slouží k pohledovému zakrytí únikového schodiště. Dalším významným prvkem návrhu jsou okna. Ta jsou navržena čtvercová ve čtyřech standardizovaných rozměrech. Některá budou otvíravá, větší plochy jsou navrženy jako pevné zasklení. Přes některá okna je vedena předsazená fasáda, což vytváří zajímavou hru světla a stínu v interiéru. Střední modul, je navržen odlišně a propojuje dvě obdobné hmoty. Fasáda „krčku“ je navr- žena z barevných polykarbonátových panelů. Barevnost je volena v jednotných odstínech, aby vytvářela pozvolný barevný přechod. 

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English