Nástavba bytového domu

Nástavba bytového domu

Soubor tří obytných objektů z poloviny 20. století leží na pomezí nízké zástavby a letňanského panelového sídliště. Domy jsou navzájem umístěny v řádkové zástavbě se zelenými plochami. Domy jsou si charakterově velice podobné, včetně trojtraktového dispozičního členění, se sedlovými resp. valbovými střechami. Tato zástavba je měřítkově příjemná, stav budov by si nicméně zasloužil rekonstrukci. Zadáním bylo vytvoření návrhu nástaveb všech tří objektů, pokud možno totožných, aby byl zachován jednotný charakter všech budov.

Architekt: Jana Šimánková, Pavel Zezula
Stav projektu: studie

Nástavba bytového domu - Mio architects s.r.o.

V rámci provedení nástaveb se počítá i se zateplením objektů, potažmo navržením nových omítek. Nástavby samotné zvyšují estetickou hodnotu objektů, nicméně řešením, které spojí nové s původním, je navržený systém fasádních květníků. Ty v rámci nástaveb přejímají funkci nutného zábradlí na okraji teras, ve spodních patrech se jedná o nedestruktivní stavební úpravu fasády, jenž umožní pěstování okrasné i užitné zeleně pod okny bytů. Toto elegantní řešení propůjčí jinak strohé fasádě plasticitu a nový svěží nádech.

Nástavba bytového domu - Mio architects s.r.o.
Nástavba bytového domu - Mio architects s.r.o.
Nástavba bytového domu - Mio architects s.r.o.

Správně provedená nástavba by neměla degradovat stávající hmotu objektu, nýbrž celkově pozvednout jeho hodnotu. Proto jsme se rozhodli zachovat dobré měřítko staveb včetně sedlových střech a nástavby pojmout jako součásti  domu, ne jako zcela novou formu. Drobným stavebním zásahem je zvednutí podkrovní nadezdívky, aby se zvýšila jeho využitelnost. Následujícím krokem je vytvoření teras pomocí zářezů do střešní roviny, které umožňují osvětlit půdní prostor i jinak než střešními okny. 

Stávající dispoziční řešení odpovídá trojtraktu s jednou širokou chodbou a byty po stranách orientovaných ve směru východ/západ. Od vstupních dveří je potřeba do prvního podlaží vystoupat o půl patra po rameni schodiště, které dále propojuje veškerá podlaží. Součástí stavebních úprav nutných k vytvoření nástaveb je vybudování výtahu. Jeho umístěním na  opačný konec chodby, než je schodiště, maximálně omezíme jeho dopad výstavby na současné obyvatele domu. Výtahová šachta je navržena jako venkovní, s možností vstupu přímo z parteru domu, což zaručí bezbariérovost celého provozu a vytvoří alternativní zadní vchod do domu. Celoprosklená konstrukce šachty navíc neomezí přirozené osvětlení dlouhé chodby. Trojtraktové uspořádání má nevýhodu v široké chodbě jdoucí podél celé budovy, což značně ubírá plochu z obytného prostoru. Proto je pro přístup do podlaží nástavby (mimo výtahu) zvoleno nové jednoramenné schodiště, jenž zkrátí nutnou délku chodby a umožní vytvoření 4 menších 2+kk a jednoho rozsáhlejšího 4+kk bytu v rámci každé nástavby. 

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English