Obytná zóna na Dobříš

Obytná zóna na Dobříš

Území se nachází na západním okraji Dobříše. Jedná se o plochy určené k zástavbě domy individuálního bydlení. Naším záměrem bylo vytvořit obytnou ulici s vlastní funkcí a výrazem. Na tu jsou navázány řadové rodinné domy, které dotvářejí celkový ráz ulice.

Architekt: Jana Šimánková, Marek Šinágl, Pavel Zezula, Jana Fischerová
Tým: Jana Šimánková, Marek Šinágl, Pavel Zezula, Martin Chlanda, Michal Rouha, Jana Fischerová
Stav projektu: probíhá realizace

Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.
Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.
Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.
Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.
Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.

Půdorys 1.NP

Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.

Půdorys 2.NP

Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.

Půdorys 1.NP

Obytná zóna na Dobříš - Mio architects s.r.o.

Půdorys 2.NP

Obytná ulice je, tam kde to umožňují vlastnické vztahy, rozšířena na 9,5m. Nejsou zde rozlišeny pruhy pro chodce a pro auta, všichni by se měli pohybovat v jedné ploše. Povrch ulice je navržen z betonových kostek v kombinaci světlejších a tmavších odstínů. Výrazným elementem parteru budou ostrůvky zeleně, na nichž se nachází stromy a lampy pouličního osvětlení. Ostrůvky mají být jakýmsi identifikačním, charakteristickým prvkem celé ulice a zelené kopečky kontrastem rovné zpevněné ulice, které svým umístěním budou navádět a zpomalovat projíždějící auta. Stromy budou vytvářet příjemnou atmosféru, poskytovat stín, chránit před deštěm. Cílem je, aby ulice byla skutečně obytná a bezpečná. Veřejný prostor je doplněn ve východní části náměstíčkem, kde je také vytvořena zpevněná plocha pro obsluhu trafostanice. Bude zde umístěno dětské hřiště s lavičkami. Zároveň bude tato plocha umožňovat provizorní otáčení automobilů.

Zástavba okolních pozemků je tvořena dvěma rodinnými isolovanými domy na západních pozemcích, jedním jednopodlažním rodinným domem v jižním cípu území a pěti domy kompaktního charakteru. Domy jsou navrženy jako jedno nebo dvoupodlažní s podkrovím.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

M: 774 722 800

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English