Parter před základní školou

Parter před základní školou

Základní škola Tupolevova se nachází v jižním cípu pražského sídliště Letňany. Ze severní strany je budova oddělena od panelových domů parkem. Těžištěm veřejného prostoru je vyasfaltovaná obdélníková plocha před hlavním vstupem do budovy, ze které se dále rozvětvují jednotlivé směry pěších cest: k autobusové zastávce, k bytovým domům, do parku. Místo dnes působí prázdně a nevyužitě. Čas školních nástupů skončil. Není zde nic, co by sem lidi přitáhlo a upoutalo jejich pozornost. Přes tuto rozsáhlou plochu jenom rychle přecházejí. Naším úkolem bylo najít novou identitu tohoto místa, která by měla sílu přitáhnout lidi a vytvořit fungující urbánní prostranství.

Architekt: Jana Fischerová, Martin Chlanda
Tým: Jana Fischerová, Martin Chlanda, Jana Šimánková
Stav projektu: vydané stavební povolení a čekáme na dotace

Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.
Parter před základní školou - Mio architects s.r.o.

Prvním bodem v cestě za oživením veřejného parteru školy je sjednocení parku. Inspirací byl pro nás charakteristický znak tohoto místa: pravoúhlá geometrická plocha vsazená do rostlé organické struktury cest. Tento motiv jsme využili a posílili. Stejným způsobem jsme zdůraznili i vedlejší vstup do budovy a místo dalšího křížení cest v parku. Vznikla tak tři jasně vyhraněná místa, uzly na síti cest, vymezená nejenom svým tvarem, ale i povrchem z cihelné dlažby. Tyto piazzy vtisknou území nový jednotný charakter, rozčlení veřejný prostor a zdůraznění jeho hierarchii. Dalším krokem ke sjednocení parku, je doplnění stromů v jeho východní části. Stromy budou jednak oddělovat parkoviště, hlavně ale dotvoří průběžný, kompaktní zelený pás procházející podél celé severní fasády školy.

Důležitým momentem návrhu bylo pochopení, pro koho a čím vlastně by tento prostor měl být. Je to prostor pro děti? Určitě, ale ne jenom pro ně. Díky své poloze mezi autobusovou zastávkou a bytovými domy tudy denně prochází spousta lidí, nejen školáků. Tento prostor by měl něco nabídnout úplně každému. Jako prvek, který toto dokáže a skutečně každého trochu vyburcuje z každodenní reality, navrhujeme rozvlnění hlavní piazzy, vytvoření boulí zhruba metr vysokých před vstupem do školy. Chceme, aby nikdo, kdo tudy bude procházet nezůstal netečný, aby každé dítě vyběhlo nahoru na kopec a zase dolů, aby se každý teenager nebo dospělý mohl na bouli pohodlně posadit nebo se třeba jen o ní opřít, a aby každý, kdo nahoru vyběhnout nemůže, se alespoň pousmál. V dnešní době, kdy se i děti stále méně a méně hýbou, chceme alespoň touto cestou podpořit chuť rozeběhnout se. Rozvlnění bude podporovat image školy, kam se děti nemusí bát chodit naopak školu k dětem více přiblíží. Mezi boulemi bude zachován dostatečně velký prostor pro plynulý průchod a po obvodu, stejně tak jako v celém parku, budou osazeny nové lavičky, nová svítidla a odpadkové koše.

Posledním bodem návrhu je obnovení původních míst v parku určených pro děti. Jedná se o místa dvou bývalých pískovišť umístěných na zatravněných plochách mezi stromy. Navrhujeme obě tato místa navrátit dětem. Každé hřiště bude pro jinou věkovou skupinu. Pro ty nejmenší bude určena plocha v západní části parku. Budou zde houpačky, klouzačky a jednoduché prolézačky. Po obvodu budou umístěny lavičky pro dětský doprovod. Pro trochu starší děti bude druhé hřiště uprostřed parku.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English