Prosek pro seniory

Prosek pro seniory

Prosek pro seniory je případovou studií na volnočasové aktivity pro starší obyvatele sídliště. Dle průzkumů vyplynulo, že místním obyvatelům chybí plochy pro rekreaci a trávení volného času uvnitř vnitrobloků. Jako hlavní náplň jsme navrhli kondiční hřiště, komunitní zahrádky a různé druhy posezení. Jednotlivé návrhy vychází vždy z konkrétního místa a snaží se o jeho správné a hodnotné využití.


Tým: Ing.arch.Jana Šimánková, Ing.arch.Pavel Zezula, Ing.arch. Radka Bartošová
Stav projektu: studie

Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.
Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.

V blízkosti stávajících sportovních hřišť je ve stínu stromů nevyužívaný travnatý prostor s chodníkem ledvinovitého tvaru. V přirozené návaznosti na okolní sportoviště jsme zde navrhli kondiční hřiště pro seniory. Sestava exteriérových prvků je určena pro procvičení horních a dolních končetin. Tyto prvky jsou uspořádány do stezky v rámci stávajícího půdorysu zpevněných ploch.

Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.

V severní části vymezeného území se nachází kruhový prostor s několika lavičkami a stromem v centrální části. Je zde dostatek slunce a otevírá se zde výhled směrem do parku. Toho místo je ideální pro vytvoření malé komunitní zahrádky, kde mohou všichni obyvatelé okolních domů společně pěstovat zeleninu a další plodiny. Zahrada je kruhového půdorysu se stromem umístěným uprostřed. Centrální strom bude sloužit k částečnému zastínění, kolem něj je navrženo sezení. Zahrada je tvořena květináči pro pěstování plodin v různých výškových úrovních a lavicovým sezením.

Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.

V jižní části daného území na velké travnaté ploše prakticky bez jakéhokoliv přistínění je umístěn stávající kruhový prostor se stromem vysazeným v jeho centru a několika lavičkami okolo. Toto místo působí nyní poněkud ztraceně a nedokončeně. Umístili jsme zde pavilon s piknikovým sezením. Navržený pavilon kopíruje stávající kruhový tvar, v rovině střechy je otvor pro korunu stávajícího stromu. Konstrukce pavilonu je subtilní, tvořena ocelovými sloupy a trámy, dnes tolik chybějící zastínění je umožněno pomocí dřevěných latí.

Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.

Prakticky mimo území vnitrobloku je klidný travnatý prostor, oddělený od okolních automobilových komunikací vzrostlými stromy. Vzhledem k poloze mimo hlavní dění, jsme zde umístili okrasnou zahradu s posezením ve formě laviček. Záhony kopírují tvar stávajícího okraje chodníku a jsou od sebe odděleny úzkými chodbičkami z jemného zpevněného štěrku. Výsadba zde může být různorodá a měnit se v průběhu ročního období. Stejně jako ostatní námi navržené prvky i tyto záhony jsou navrženy z cortenu.

Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.
Prosek pro seniory - Mio architects s.r.o.

Pohled na stávající plochy řešené ve studii.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English