Řadové domy Dobříš Fričova

Řadové domy Dobříš Fričova

Hlavní koncept domu vychází ze samotného místa. Daná lokalita je takový ‘meziprostor’ mezi starou a novou zástavbou v centru města Dobříš. Na severní straně od řešeného místa je jasně viditelný rostlý charakter původního starého centra města, zatímco na jižní straně je ráz objektů z dob nedávno minulých. Nově navržený objekt celkově vyrovnává charakterový skok a vytváří tak spojující mezičlánek ve volném prostou mezi nimi. Atraktivnost samotného místa navržený dům náležitě využívá.

Architekt: Michal Rouha
Tým: Marek Šinágl, Pavel Zezula, Michal Rouha, Martin Chlanda
Stav projektu: realizováno

Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.
Řadové domy Dobříš Fričova - Mio architects s.r.o.

Podélná osa objektu je navržena S-J, tak dovoluje rozehrát a orientovat se na místa s vysokým potenciálem. Hlavně na západ, kde jsou umístěny obytné soukromé zahrady, terasy a jsou sem orientovány i hlavní obytné prostory. Na východní straně je vytvořen soukromý vstupní prostor s chodníkem, kterým se obsluhují jednotlivé řadové domy a slouží i jako společný obytný prostor/ulice. Hlavní image je tvořen charakterem střešní konstrukce, zalamováním fasádní plochy a rozehráním okenních prvků.

Objekt je řešen jako komplex tří rodinných domů se dvěma nadzemními podlažími. Součástí každého řadového rodinného domu je soukromá zahrada. Dispoziční uspořádání odpovídá 4+KK se skladovými a úložnými prostory, s technickou místností a zahradním skladem. Parkování je řešeno formou venkovního stání - jedno stání u přilehlé ulice a jedno na vlastním pozemku.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English