Sportovní centrum Kladno

Sportovní centrum Kladno

Renovace sportovního centra se zabývá návrhem nové tenisové haly, jejího zázemí a celkovým uspořádáním venkovních ploch. Areál je v současné době využíván, ale jeho stav je nevyhovující. Součástí je také fotbalové hřiště se zázemím. Území je ze severní a východní části obklopeno lesem, z jižní a východní strany starou zástavbou rodinných domů.

Architekt: Jana Šimánková, Pavel Zezula

Sportovní centrum Kladno - Mio architects s.r.o.
Sportovní centrum Kladno - Mio architects s.r.o.
Sportovní centrum Kladno - Mio architects s.r.o.
Sportovní centrum Kladno - Mio architects s.r.o.

01 Pohled na hlavní vstup do prostoru tenisového klubu.

Sportovní centrum Kladno - Mio architects s.r.o.

02 Pohled na vnitřní prostor mezi tenisovými kurty. Propojení hmot je docíleno zlomem v rovině střechy tenisové haly a snížením okapové hrany na hranu shodnou s výškou zázemí.

Naše řešení navazuje na stávající komunikace a členění areálu. Studie se týká renovace ploch pro tenis a její součástí je návrh nové tenisové haly pro tři kurty, šest venkovních tenisových kurtů a zázemí pro klub. Umístění haly vychází s požadavků na zachování pozic stávajících kurtů a zákazu výstavby na pozemku kolem východní hranice území. Významnou roli také sehrál požadavek investora na zachování stávající vzrostlé zeleně v prostorech mezi tenisovými kurty.

Hala je vzhledem k požadované výšce zapuštěna o výšku 3m pod úroveň terénu a snaží se i přes svou velkou hmotu v území působit nerušivě a střídmě. Pravidelný tvar haly je narušen jen v rovině střechy, která se snižuje směrem do uzavřeného prostoru vymezeného kurty a zázemím. To je navrženo v jednoduchém obdélném tvaru, opticky snižuje výšku haly na severní fasádě a zároveň svou hmotou odděluje prostor tenisového klubu a parkoviště. Budova zázemí je rozdělena vstupem na dvě části a to na sportovní zázemí s šatnami, posilovnou a sklady a vstupní část s lobby a recepcí, obchodem a kancelářemi pro trenéry a vedení. Všechny místnosti jsou osvětleny přirozeným světlem a mají přímý kontakt s venkovním prostředím.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English