Tribuna 1.FK Příbram

Tribuna 1.FK Příbram

Nově navržená tribuna hmotově dotváří soubor stávajících tribun a uzavírá hřiště z jižní strany. Svou velikostí koresponduje s výškou ostatních tribun, architektonicky se proti nim ovšem vymezuje a stává se novou dominantou komplexu.

Architekt: Pavel Zezula, Martin Chlanda
Tým: Pavel Zezula, Marek Šinágl, Michal Rouha, Martin Chlanda
Stav projektu: studie

Tribuna 1.FK Příbram - Mio architects s.r.o.
Tribuna 1.FK Příbram - Mio architects s.r.o.
Tribuna 1.FK Příbram - Mio architects s.r.o.
Tribuna 1.FK Příbram - Mio architects s.r.o.
Tribuna 1.FK Příbram - Mio architects s.r.o.
Tribuna 1.FK Příbram - Mio architects s.r.o.

Zázemí, které je umístěno do přízemí, je zakryto zatravněnou plochou, tak že z pohledu z prostoru hřiště vyvolává tribuna dojem vyrůstání ze samotné plochy hřiště. Tento spodní objem dále roste a je tvořen ustupujícím hledištěm na severní straně a šikmou stěnou s okny do kanceláří na straně jižní. Dlouhé liniové okenní otvory zdůrazňují horizontalitu objektu a přidávají jižní fasádě na elegantnosti. Na severní straně, tedy směrem k hrací ploše, je horizontality dosaženo násypem zeminy a také podélným vykonzolováním střešní konstrukce. Zastřešení společně se síťovinou vytváří objem, jenž je jakýmsi prostorovým zrcadlením spodní části tribuny a stává se tak nedílnou součástí designu stavby, nejen pouhou funkční nutností. Průhledové oko mezi vrchní a spodní částí tribuny odlehčuje výslednou hmotu a je příjemným multifunkčním prostorem, kde mohou být umístěny stánky s občerstvením včetně posezení, místa pro vozíčkáře apod.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English