Usedlost Kardavec

Usedlost Kardavec

Návrhem je prototyp novodobého statku v české krajině, který se svou urbanistickou koncepcí, měřítkem, obrysem a sklonem střech odkazuje k tradici kompaktních statků na našem území. Není to ale pouhá kopie historických stavení. Tato stavba posouvá a rozvíjí archetyp statku v moderní době, nejenom svým vnitřním vybavením a dispozicemi odpovídajícími současným standardům, ale především výrazem jednotlivých domů. Tento posun spočívá v zakomponování prvků dnešní moderní architektury do tradičních historických souvislostí, balancování mezi přítomností a minulostí.

Architekt: Marek Šinágl, Martin Chlanda
Stav projektu: realizuje se

Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.
Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.
Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.
Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.
Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.
Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.
Usedlost Kardavec - Mio architects s.r.o.

Prototyp novodobého statku v krajině

Statek se nachází na samotě poblíž vesnice Kardavec, 5 km severně od Příbrami. Typický pozemek umístěný na kraji louky, svažující se k jihu, je ze dvou stran obklopen lesem. V současnosti zde stojí dřevěná hájovna z 50. let a torzo staré stodoly, jejichž vrchní stavba bude vzhledem ke svému špatnému stavu odstraněna, základy hájovny budou využity pro novou stavbu.

Dispozice

Stavební program je rozdělen podle tradiční typologie do tří hmot: bydlení, stáj a hospodářské stavení. Podél příjezdové cesty vedoucí souběžně s hranicí lesa je umístěn jednopatrový objekt hospodářského stavení. Tento dům plní funkci garáže se zázemím pro malou stavební firmu. Na západní hranici pozemku, podél polní cesty je rovněž přízemní objekt stáje pro tři koně se zázemím, orientovaný po spádnici se štítovou stranou na jih. Hlavní objekt, stavba pro bydlení, je situována na východní straně pozemku má stejnou orientací jako stáj. Přízemí domu je určeno pro bydlení dvou lidí, podkroví okupují prostory pro skupinovou meditaci a terapii. Dům je příčně rozdělen na čtyři trakty, které mají výškově posunutou podlahu a klesají společně se svahem. Tím se v každém traktu zvětšuje výška místností a zdůrazňuje se i hierarchie jednotlivých prostorů v domě: na severním konci s nejmenší výškou místnosti je umístěno technické zázemí domu, naopak obývací pokoj v nejjižnější části domu má i největší výšku. Tyto trakty nejsou vzájemně propojeny. Komunikaci v domě zajišťuje mírně se svažující chodba v podobě přístavku podél východní fasády domu. Tato chodba zároveň propojuje dům s hospodářským stavením. Podkroví je zpřístupněno ze severní strany schodištěm, které zde vybočuje z tělesa chodby. Motivem prostupujícím celým domem je důraz kladený na výhledy do okolí, který je na takto ideálně orientovaném pozemku takřka závaznou podmínkou. Samozřejmostí jsou panoramatické výhledy do údolí z obývacího pokoje, pracovny, ložnice nebo prostoru pro meditaci. Tento dům však nabízí potěšení z pohledu do krajiny třeba i při mytí nádobí, úklidu stáje, nebo parkování.

Materiály

Domy mají shodnou jednoduchou slupku, kterou tvoří vertikální dřevěný obklad přecházející ze stěn na střechu. Jedná se o obklad z nehoblovaných prken s oblinami s pouze základní impregnací. Kontrastem k hrubému a tmavému povrchu domů je povrch částí zajišťujících komunikaci. Opláštění chodby a schodiště je z průsvitných polykarbonátových panelů na dřevěné konstrukci.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English