Vysokoškolské koleje Praha

Vysokoškolské koleje Praha

Vysokoškolské koleje byly původně developerským záměrem. Klient oslovil většinu pražských univerzit a získal velmi kladnou zpětnou vazbu a tedy i posvěcení projekt zrealizovat. Návrh vychází jak urbanisticky tak hmotově z požadavku investora na minimální kapacitu obytných buněk, zvláště však z požadavků na oslunění a odstupové vzdálenosti od stávajících obytných budov. Jelikož se pozemek nalézá ve vnitrobloku, stěžejním aspektem bylo také, jak bude hmota působit na obyvatele okolních domů. Snahou bylo takové řešení, které se bude tvářit co nejméně rušivě a neznehodnotí prostředí blízké zástavby. Vzhledem k orientaci ke světovým stranám se jako nejefektivnější ukázala hmota tvořena podlouhlými bloky, směřovanými svými delšími stranami k východu a západu. Ty jsou dále modelovány, aby splnily náležité normové požadavky pro zasazení objektu do území.

Architekt: Jana Šimánková, Marek Šinágl, Pavel Zezula, Juraj Biroš
Stav projektu: studie

Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.

Mimo chodeb, jsou zde navrženy další společné prostory jako herna, společenská místnost, studovna. Ty jsou situovány do vložené platformy, kde se nalézá také hlavní vstup do celého komplexu.

Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.

Vnitřní prostor tvořen zejména obytnými buňkami studentského bydlení a doplňujícími společnými prostorami. Jednotlivé bloky mají vlastní barevné schéma usnadňující orientaci a identifikaci s místem.

Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.
Vysokoškolské koleje Praha - Mio architects s.r.o.

Pozemek pro navržené studentské koleje se nachází ve „vnitrobloku“ řádkové zástavby z poloviny 20. století s velkým množstvím zeleně a příjemným měřítkem, přičemž část obytných domů je znehodnocena nevhodnými nástavbami z pozdějších let. V bezprostřední blízkosti se nachází dopravní infrastruktura v podobě zastávek autobusů, tramvají a zvláště vstupy do stanice metra Kobylisy. Napojení na pražskou MHD je tak více než bezproblémové. Na pozemku stojí budova výměníkové stanice tepelného vedení, jenž bude odstraněna a její technologie přesunuta do suterénu navrhovaného objektu. Pohled na výměníkovou stanici je kryt množstvím vzrostlých stromů, jenž některé budou muset ustoupit nové zástavbě. Přesto zůstane okolí domu plné zeleně s parkovým charakterem.

Výsledkem návrhu je trojice různě vysokých bloků (3,4 a 5NP), které vyvolávají dojem, jakoby vznikly rozříznutím a odtržením jedné hmoty na třetiny. Vyšší hmoty se staví k zástavbě užší částí, podélnou částí se k okolním domům orientuje jen nejnižší z navržených hmot. Z průhledů do vnitrobloku se tak navržený objekt kolejí tváří relativně lehce a vzdušně. Do prostoru mezi bloky je vložena platforma s pobytovou střechou. Ta funguje jako soukromý prostor kolejí, kde se studenti mohou věnovat rozličným aktivitám s výhledem do okolní zeleně. Takto mohou studenti trávit volný čas ve venkovním prostředí, aniž by okupovali okolní pozemky patřící většinou soukromým majitelům. 

Pokoje jsou v základě dvojího typu, jedno a dvojlůžkové, uspořádané v rámci jednoho opakujícího se modulu. Pokoje třípodlažního bloku jsou přístupné přes prosklenou uzavřenou pavlač s výhledem na střešní terasu vložené jednopodlažní platformy. Tento princip prosklené chodby je imitován i u vyšších hmot, které jsou ve skutečnosti vnitřně spojeny a tvoří jeden monoblok se společnou chodbou. Prosklený pás spolu s rozměrnými světlíky probíhajícími všemi podlažími zprostředkovávají denní světlo i v nižších podlažích objektu a výrazně přispívají k pobytové pohodě na chodbách. Atraktivita vnitřního prostředí vstupní části je zvýšena vložením malého atria, které zprostředkovává všem obyvatelům kolejí přístup na střešní terasu. Technické a utilitární místnosti jako prádelna, sušárna, posilovna jsou zasazeny do podzemního podlaží., kde je také umístěn potřebný parking, přístupný rampou z ulice Pod Sídlištěm.

Architektonické ztvárnění obálky objektu studentských kolejí podporuje koncept odtržení tří hmot z jedné „mateřské“, kde vnější stěny jsou pokryty plechovými kazetami, zatímco vnitřní jsou naopak kontrastně dřevěné. Plechová fasáda, se částečně odkazuje na stávající výměníkovou stanici, jenž je také plechová a působí v lokalitě příjemně a zajímavě. Dřevo bylo vybráno jako zjemňující a polidšťující materiál k industriálnímu vzezření plechových kazet. Okenní otvory jsou rovnoměrně rozmístěny dle zvoleného modulu obytných buněk. Proporčně vychází z okolních obytných domů a jsou doplněny malými balkónky. Ty rozehrávají jinak striktní fasádu a to svým barevným provedením i různou pozicí.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English