Zábavní centrum Fryčovická

Zábavní centrum Fryčovická

Navržené zábavní centrum nahrazuje stávající zanedbanou budovu výměníkové stanice, jejíž provoz se díky moderním technologiím může vměstnat do daleko menšího prostoru suterénu nového objektu. Pozemek se nachází na nárožním prostranství v sousedství panelových domů a přímo navazuje na veřejný prostor v blízkosti ulice Fryčovická, tzv. „Hadí stezku“.

Architekt: Pavel Zezula, Juraj Biroš, Marek Šinágl
Tým: Pavel Zezula, Juraj Biroš, Marek Šinágl, Jana Šimánková
Stav projektu: studie

Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.
Zábavní centrum Fryčovická - Mio architects s.r.o.

Technologické zázemí (výměníková stanice) je uložené, jak již bylo zmíněno, v suterénu objektu. Přízemí je vyhrazeno pro restauraci/kavárnu a šatnu, vyšší patra jsou volné, připraveny pro vybavení herními prvky.

Současná hmota výměníkové stanice je jednopodlažní a zaujímá velkou část prostoru, vytváří tak značnou bariéru znesnadňující orientaci v území. Cílem návrhu bylo odlehčit přízemí a otevřít parter domu tak, aby vznikla interakce s bezprostředním okolím. Hmota domu navazuje na zmíněnou Hadí stezku a svým organickým pojetím se na ni plynule napojuje, což se projevuje i v interiéru budovy samotné. Abstraktně si lze zábavní centrum představit jako uzel, do kterého je hadí stezka stočena. Půdorysným průmětem budovy jsou dvě protínající se uzavřené křivky, jenž dohromady vytváří křivkovou plochu. Ta je natočena tak, aby svými vrcholy mířila k bočním fasádám panelových domům. Zbytek plochy fasády směřuje do prostoru, ve kterém se nachází park před nákupním centrem, uliční zeleň a veřejný prostor u ZŠ Fryčovická - pohled na nevzhledné stěny věžáků je minimalizován.  Prolnutí domu s okolím je umocněno okolní vydlážděnou plochou, jenž vytváří kolem objektu siločáry, které dále přechází do zelených pásů oddělujících pozemek od okolní rušné silnice a ulice. Zelený pás je v důležitých bodech pěšího vstupu do území. Tím je zachována a dále podporována plynulost pohybu chodců.

Interiérové uspořádání je navrženo hravé a dynamické, jak je očekáváno od domu s takovýmto funkčním využitím. Křivkové plochy vytvářející jednotlivá podlaží jsou navzájem posunuty o půl patra a propojeny přímými schodišti. Tento systém vytváří místa s různými světlými výškami, které mohou být vybaveny rozličnými herními prvky. V překryvu pater, kde je výška nejmenší, se nejlépe uplatní “válecí” sezení a deskové a stolní hry. Naopak v okrajových nejvyšších prostorech najdou své místo skluzavky, lanové a lezecké prvky, prolézačky. Vzhledem k posunu stropních ploch o půl podlaží vzniká na střeše terasa, kde je zábradlí tvořeno obvodovou konstrukcí domu.

Hlavní koncept domu je v podstatě založen na rotaci a pohybu - ukončení, zauzlení, Hadí stezky. Fasáda je navržena tak, aby tento dojem byl dále umocněn. Dům je obalen do rastru nakloněných svislých tyčí.  Přízemí je z velké části proskleno, transparentnost parteru a propojení vnitřního a vnějšího života bylo stěžejním bodem návrhu. Ve vyšších podlažích jsou navrženy velké prosklené plochy, jakési vitríny, jenž směřují na zajímavá místa v okolí a zároveň zprostředkovávají kolemjdoucím lidem informaci o dějích uvnitř budovy. Za předsazenou lamelovou fasádou jsou také menší okna pro druhotné difuzní osvětlení interiéru navržené v různých výškách, vytvářejí dojem proudění, hravosti a měřítkem jsou tak uzpůsobené uživatelům všech věkových kategorií. Okna jsou zkosena ve směru tyčí (lamel) obíhající kolem obrysu domu - dohromady vyvolávají dojem zborcené plochy, i když ve skutečnosti jsou obvodové stěny kolmé k horizontální rovině podlah jednotlivých podlaží.

Zaujala Vás naše práce?

Kontaktujte nás. První schůzka je vždy zdarma.

E: mio@mioarchitects.cz

Více o našem Ateliéru

English